Takaful

with 3 Comments

Takaful di Malaysia

Takaful adalah sejenis insuran Islam di mana ahli menyumbang wang ke dalam sistem kumpulan untuk saling menjamin kerugian atau kerosakan. Insurans berjenama Takaful didasarkan pada syariah atau undang-undang agama Islam, yang menjelaskan bagaimana individu bertanggungjawab untuk bekerjasama dan melindungi satu sama lain.

 

Takaful

 

Polisi ini merangkumi keperluan insurans kesihatan, nyawa, dan am.

 

Syarikat insurans takaful diperkenalkan sebagai alternatif daripada yang ada dalam industri insurans komersial, yang dipercayai melanggar sekatan Islam mengenai prinsip riba (faedah), al-maisir (perjudian), dan al-gharar (ketidakpastian) – semuanya dilarang dalam syariah.

 

Insurans Islam di mana ahli menyumbang wang ke dalam sistem kumpulan untuk saling menjamin.
Insurans berjenama Takaful berdasarkan undang-undang syariah atau agama Islam dan merangkumi keperluan insurans kesihatan, nyawa, dan am.
Segala tuntutan yang dibuat oleh peserta dibayar dari dana takaful.

 

Memahami Takaful

 

Takaful

 

Semua pihak atau pemegang polisi dalam perjanjian takaful bersetuju untuk saling menjamin dan memberi sumbangan kepada kumpulan dana atau dana bersama dan bukannya membayar premium.

 

Kumpulan sumbangan yang terkumpul menghasilkan dana. Sumbangan setiap peserta berdasarkan jenis liputan yang mereka perlukan dan keadaan peribadi mereka.

 

Kontrak menentukan sifat risiko dan jangka masa perlindungan, sama seperti polisi insurans konvensional.

 

Dana diurus dan ditadbir bagi pihak peserta oleh pengendali, yang mengenakan bayaran yang dipersetujui untuk menampung kos.

 

Sama seperti syarikat insurans konvensional, kos merangkumi penjualan dan pemasaran, pengunderaitan, dan pengurusan tuntutan.

 

Segala tuntutan yang dibuat oleh peserta dibayar dari dana dan apa-apa lebihan yang tersisa, setelah membuat peruntukan untuk kemungkinan kos tuntutan masa depan dan rizab lain, adalah milik peserta dana – bukan pengendali takaful. Dana tersebut boleh diagihkan kepada para peserta sebagai dividen atau pengagihan tunai, atau melalui pengurangan sumbangan masa depan.

 

Syarikat insuran Islam yang mengendalikan dana mesti beroperasi berdasarkan prinsip berikut:

 • Ia mesti beroperasi mengikut prinsip koperasi Islam.
 • Komisen insurans semula hanya boleh diterima dari atau dibayar kepada syarikat insurans dan insurans semula Islam.
 • Syarikat insuran mesti mengekalkan dua dana yang berasingan: dana peserta dan pemegang polisi, dan dana pemegang saham.

 

Boleh di Pertimbangkan

 

Menurut laporan oleh “Research and Markets”, pasaran takaful global berkembang dengan pesat. Pasaran bernilai kira-kira $ 19 bilion USD pada akhir 2017, dengan segmen terbesar adalah pasaran kehidupan dan keluarga.

 

Takaful dijangka meningkat menjadi $ 40 bilion USD pada tahun 2023, menurut laporan itu, terima kasih sebahagiannya kepada populasi Muslim global yang besar – terutama di wilayah Asia-Pasifik.

 

Umat ​​Islam muda membentuk sekitar 60% komuniti, menjadikan pasaran takaful lebih cenderung berkembang pada masa akan datang.

 

Takaful

 

Beberapa nama terbesar di pasaran takaful, menurut laporan itu, dipercayai sebagai berikut:

 • Zurich Malaysia
 • Allianz
 • Prudential BSN Berhad
 • Takaful Malaysia

 

Takaful vs Insuran Konvensional

 

Sebilangan besar ahli hukum Islam menyimpulkan bahawa insurans konvensional tidak boleh diterima dalam Islam kerana tidak mematuhi syariah kerana alasan berikut:

 

Insurans konvensional merangkumi unsur al-gharar atau ketidakpastian.

 

Insurans konvensional berdasarkan konsep dan amalan mengenakan faedah. Insurans Islam, sebaliknya, berdasarkan tabarru, di mana sebahagian daripada sumbangan yang dibuat oleh para peserta dianggap sebagai sumbangan.

 

Inilah sebabnya mengapa pemegang polisi dalam takaful biasanya disebut sebagai peserta.

 

Insurans konvensional dianggap sebagai bentuk perjudian.

 

Pelancaran Pejabat Azuandy Aradi Agency 

 

Takaful

 

Baru-baru ini kami telah mengorak langkah menmbah satu lagi portfolio yang membantu pemilik dan bakal pemilik hartanah meneruskan legasi mereka dengan memberi khidmat “End to End Proccess” ini merangkumi aspek

 

 • Jual & Beli
 • Bank (kewangan)
 • Peguam
 • Property Legacy

 

Kami AAA akan membantu lebih ramai pemilik hartanah bumiputera mengekalkan tahap kesedaran mereka tentang isu semasa ini bagaimana untuk uruskan hartanah mereka selepas mereka telah tiada.

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Getresponse\\WordPress\\GrWidget”][/siteorigin_widget]

3 Responses

 1. Azuandy Aradi
  | Reply

  Lihat balik MRTT atau MRTA rumah anda !

  Cover cukup atau tidak?
  Jika cukup berapa lama tempohnya?

 2. Mohd Kamarul Ali
  | Reply

  Tuan, apa beza takaful untuk cover rumah dengan takaful untuk cover diri

  • Azuandy Aradi
   | Reply

   Takaful untuk rumah kita boleh ambil MRTT sebagai bayaran gadai janji sekiranya berlaku kematian kepada pemilik rumah (senang kata bahasa pasarnya, mati hutang bank settle). Untuk diri sendiri terbaik ambil tambahan untuk penyakit kritikal at least jika berlaku kepada pemilik rumah dapat satu pampasan wang tunai untuk langsaikan hutang dan meneruskan kehidupan harian. Dan jika mati boleh dapat ‘fast cash’ kepada waris untuk uruskan tuntutan faraid dan kos penukaran nama si mati kepada nama waris.

Sila komen dan tulis idea anda dengan gembira...